Foclóir Draíochta - Dictionary of Druidism

2nd Edition
le Seán ó Tuathail
copyright 1993 John Kellnhauser / Cainteanna na Luise
Plurals follow nouns in ()s
+-----------------------------------------------+
¦ computer text edition requires extended ASCII ¦
+-----------------------------------------------+

 

H

H ( haych) ............................................ v uath