The Ogmios Project

Clochán na bhFómhórach

    Fada ó shin bhí fathach in Éireann agus ceann eile in Albain.  Bhí siad chomh mór is nach ligfí ar bhád iad nó dá mbuailfeadh an t-ocras iad d'íosfadh siad na daoine a bhead ar bord.  Bhí siad chomh 'laidir sa ghuth go dtiocfadh leo caint le chéile ó Aontraim go Stranrár.  Uair amháin thit siad amach le chéile sa chomhrá.  Chuir fathach na hÉireann troid ar fhathach na hAlban ach ní raibh a fhios acu goidé an dóigh a  bhfaigheadh siad fhad le chéile.

    Gheall gach duine acu a ghabháil leath bealaigh.  Thoisigh achan fhear acu a dh'obair fear na hÉireann ag déanamh an chlocháin.   D'oibir siad ar feadh tamaill ach ní dhearna siad ní ba mhó.  Ta Clochán na bhFomhórach le feiceáil i gCondaidh Aontroma go fóill.

The story above was submited to the Gaeilge-B mailing list.
[Index | Articles | Mailing List | Historical Information | Feedback]

If you have any questions or comments please contact the webmaster via the Feedback page

©The League of Celtic Languages, 1998. All rights reserved.